Sdílet

„Vodoprávní úřad v Hořicích vydal na doporučení Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. veřejnou vyhlášku, kterou se dočasně na dobu 3 měsíců omezuje užívání pitné vody. Ta smí být odebírána pouze k pití či vaření a pro osobní hygienu. Vodou z kohoutku je tak zakázáno zalévat zahradu, napouštět bazén či mýt automobil. Na Hořicku totiž nyní dočasně funguje pouze jedna úpravna vody v Březovicích, jejíž zdroje vlivem nadměrného odběru v letních měsících kapacitně nestačí. Druhá úpravna v Libonicích prochází celkovou rekonstrukcí. Omezení se vztahuje na všechny obyvatele města Hořice a některé okolní obce. Pro účely posílení dalších zdrojů se navíc na Hořicku brzy začne s propojováním vodovodů.“

zdroj: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Veřejná vyhláška