Sdílet

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa.

Program Noci kostelů 24. května 2019 v kostele Narození Panny Marie

17:00 17:05

Zvonění zvonu
Zvonění zvonu zve do kostela.

17:00 20:00
 

Program pro děti
V kostele bude připraven program pro děti – zvládnou ho děti každého věku. Neváhejte a přijďte!

17:00 20:00
 

Posezení před kostelem
Před kostelem možnost přátelského posezení s malým občerstvením (nečekejte vydatnou večeři ☺)

17:00 17:05

Téma letošní Noci kostelů v našem kostele
Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy,  ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí. (Papež František)

17:05 17:10

Přivítání
Když někdo přijde k „nám domů“, je slušné ho přivítat. My chceme být slušní.

17:10 17:55

Volná prohlídka kostela
Můžete si prohlédnout téměř celý kostel – včetně prostoru u varhan a půdy kostela.

18:00 19:00

Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Melodie

19:00 19:30

Volná prohlídka kostela
Můžete si prohlédnout téměř celý kostel – včetně prostoru u varhan a půdy kostela.

19:00 19:30

Setkání u varhan
Na varhany zahraje Filip Šťovíček. Bude možnost přijít se podívat a poslouchat přímo k varhanám. A možná se o nich něco dozvíte.

20:00 21:30

Zastav se a posaď!
Čtení příběhů k zamyšlení a povzbuzení (na téma: víra) + čtení bude prokládáno zpěvem křesťanských písní či hrou na varhany

21:30 21:40

Modlitba za účastníky a za naše město
Do kostela se taky chodíme modlit. Na závěr programu se pomodlíme za všechny, kdo dnes přišli do kostela a za celé naše město.