Sdílet

Na konci října 2020 dojde ke znovuzprůjezdnění modernizované mostní estakády v Hořicích.

Most je nyní ve finální fázi. Probíhají dokončovací práce mostu samotného, jako je montáž odvodnění či instalace protihlukových stěn a mostního zábradlí. Realizující se terénní úpravy na obou předmostích, včetně instalace záchytných a bezpečnostních prvků. V polovině října čeká na mostaře pokládka nového živičného povrchu mostu a před samotným otevřením mostu proběhne jeho kontrolní zatěžovací zkouška„, na otázku nám odpověděla Ing. Kristýna Korenčiková z Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprav se dočkají také poničené komunikace v Hořicích

Zprůjezdněním mostu však práce na modernizaci estakády zdaleka nekončí. Na jaře příštího roku zajistí Ředitelství silnic a dálnic komplexní opravu objízdných tras, které po dobu stavebních prací zajišťovaly tranzit dopravy. Týká se to primárně ulic Husova a Táboritská, přičemž provizorní úprava křižovatky obou uvedených komunikací se odstranění a křižovatka tak bude uvedena do svého původního stavu. Součástí plánovaných oprav objízdných tras je i oprava železničního přejezdu na ul. Husova.

Výše uvedené stavební práce budou rozděleny do etap tak, aby dopad dopravních omezení na místní rezidenty a firmy byl co nejmenší.
Železniční trať bude možné elektrifikovat

Stavební práce byly zahájeny v dubnu roku 2019. V rámci rekonstrukce mostu byla zcelanahrazena původní nosná konstrukce včetně pilířů. Na levé straně mostu (ve směru od Jičína) bude obyvatele Hořic před hlukem nově chránit 2,5 metrů vysoká protihluková stěna. Vzhledem k plánované elektrifikaci přemostěné železniční tratě je most oproti původní stavbě také o zhruba 1 metr vyšší.

Zhotoviteli stavby je sdružení společností Eurovia a M-silnice, které opravu realizovalo za 222,7 mil. Kč.
foto: ŘSD