Sdílet

Starosta města Hořice svolává podle zák. č. 128/2000 Sb. zasedání městského zastupitelstva, které proběhne v pondělí 10. prosince 2018 v Divadelním sále radnice od 16 hod.

 • Návrh rozpočtu města Hořice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
 • Úpravy rozpočtu města Hořice
 • Osobnost města Hořice roku 2018
 • Udělení čestného občanství města Hořice
 • Návrh na pořízení změny ÚPSÚ Hořice
 • Přehled plnění investičních akcí k 31.10.2018
 • Vyhodnocení činnosti výborů a komisí za rok 2018
 • Rozvoj optických sítí v Hořicích
 • Převody pozemků
 • OZV č. 3/2018 o místních poplatcích
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle §72 zákona o obcích
 • Změny zřizovaných listin příspěvkových organizací
 • Různé