Sdílet

Bude ti stačit tužka a papír nebo počítač. Nesmí chybět fantazie.
Připoj se k velké výzvě projektu MAP II určené všem spisovatelům a básníkům ze základních škol v Hořicích a okolí

TADY jsem doma
Co máš rád/ráda na místě, kde žiješ?
Co bys ukázal/a kamarádovi, který by přijel na návštěvu?
Čím bys ho chtěl/a zaujmout, překvapit, pochlubit se?
Co vidíš, když se nikdo jiný nedívá?

Pošlete nám psaný příběh, pohádku, vyprávění, básničku, sci-fi apod, prostě volná forma v rozsahu max. 2 strany A4. Důležité je dodržet téma – území, region, kraj, kde žijete.

Výzva je určena žákům prvního i druhého stupně. Hodnocení bude probíhat právě v těchto dvou kategoriích (1. – 5. třída, 6. – 9. třída)
Psané texty posílejte v elektronické podobě na emailovou adresu map@podchlumi.cz , ručně psané texty pak poštou na MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39, 508 01 Hořice – do levého horního rohu obálky uveďte TADY JSEM DOMA. Text je možné i nafotit nebo naskenovat.
Každý text je třeba označit jménem a příjmením autora, bydlištěm, školou a třídou, emailem.
Ze všech zaslaných děl budou v každé kategorii vybrána 3 nejzajímavější díla a jejich autoři budou náležitě odměněni. Vyhlášení na konci května 2020.
Termín odevzdání vašich děl je 30. dubna 2020.
Zasláním textu do soutěže souhlasí autor a jeho zákonný zástupce s tím, že dílo může být zveřejněno a budou zpracována osobní data autora. Správcem osobních údajů účastníka výzvy je MAS Podchlumí, z.s.; projekt MAP pro ORP Hořice II.