Sdílet
Ve středu 19. října proběhne od 17 hodin v Divadelním sále hořické radnice ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Hořice. Zasedání bude možné také jako již delší dobu, sledovat na kanálu youtube.
 
Navržený program:
1. Program
2. Organizační zajistění
3. Určení způsobu volby starosty a místostarostů
4. Volba starosty
5. Určení počtu místostarostů
6. Určení funkcí, pro jejichž výkon budou členové dlouhodově uvolnění
7. Volba 1. místostarosty
8. Volba 2. místostarosty
9. Volba členů rady
10. Určení pořtu členů finančního a kontrolního výboru
11. Volba předsedy finančního výboru
12. Volba členů finančního výboru
13. Volba předsedy kontrolního výboru
14. Volba členů kontrolního výboru
15. Stanovení výše odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Diskuze