Sdílet

Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zve na výstavu Paralely, která vybranými díly představí šestici současných výtvarných umělců: Moniku Immrovou, Jakuba Lipavského, Miloslava Mouchu, Zdeňka Trse, Vladimíra Vélu a Jindřicha Zeithammla.

Výstava vybranými díly představí šestici současných výtvarných umělců. Jde o propojení, interakci i konfrontaci tvorby těchto autorů prostřednictvím různých forem osobitých výtvarných výpovědí. Jejich dílo se pohybuje na pomezí abstraktního a reálného sdělení. Najdeme zde společné duchovní průsečíky, jež se dotýkají obecné symboličnosti a hledání základních principů.

Společný projekt představí autory, kteří se v současné době velmi dobře prezentují na české i mezinárodní výtvarné scéně. Sochař Jindřich Zeithamml, profesor sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, je spjat s Hořicemi od studijních let, která prožil na zdejší Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické. Jeho tvorba je charakteristická minimalistickými tvary, vycházejícími ze základních geometrických obrazců, kterým povrchová úprava dodává sugestivnost, směřující až ke spiritualitě a metafyzičnosti.

Monika Immrová a Jakub Lipavský prošli jako studenti jeho ateliérem na pražské akademii. Zřetelným tématem tvorby Moniky Immrové je nepochybně řešení vztahu mezi hmotou a prostorem. V Hořicích můžete vidět její sochy i soubor reliéfů. Jakub Lipavský se zde představí objekty z betonu a železa.

Miloslav Moucha je český malíř významný v evropském kontextu výtvarného umění. Část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu. Svými díly je zastoupen ve významných českých i zahraničních sbírkách, mimo jiné i v Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži.

Malíř Vladimír Véla vystudoval AVU v Praze. Jeho práce můžeme vidět ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Oblastní galerii v Liberci a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí.

Zdeněk Trs, absolvent pražské AVU, zde představí své obrazy, typické nebývalou jemností a čistotou výtvarného projevu. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.  

Výstava Paralely potrvá od 14. 5. do 28. 8. 2022 paralelně v Městském muzeu i v Galerii plastik. 

Vernisáž 13. 5. 2022

ve Štorchově síni Městského muzea v 17 hodin

v Galerii plastik, s koncertem Marie Ladrové, v 18:30 hodin

Kurátorka: Jarmila Gregorová

Realizace v Galerii plastik: Filip Jakš 

Zdroj: muzeum.horice.org