Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Chcete vědět, jak hlasují zastupitelé města Hořice?

Připravili jsme pro Vás přehledné tabulky a grafy jednotlivých zasedání Zastupitelstva města Hořice, u každé tabulky máte legendu, podle které poznáte rychle a přehledně, jak daný zastupitel hlasoval u kterého bodu a o čem se v daném bodě hlasovalo, zda byl Pro, Proti, Zdržel se, nebo byl Nepřítomen. Detailnější popis bodů naleznete pod výpisem bodů v samostatném článku. Jména zastupitelů slouží jako odkazy profil zastupitele, ve kterém naleznete další informace, jako za kterou stranu byl nominován, jak často se jednání Zastupitelstva účastní, nebo si zktrolovat program strany, jak hlasuje s tím, co si strana do voleb vzala jako lákadlo na Vás voliče a občany města Hořice. Data jsou aktualizována vždy po zasedání Zastupitelstva. Zároveň můžete v profilu zastupitele oznámkovat jeho práci, jak s ní jste nebo nejste spokojení.

 

 Účast zastupitelů

ucast-90-5-procent

Hlasování zastupitelstva města Hořice -  2.3.2015

Nejdůležitější bod zasedání - Hlasování o rozpočtu pro rok 2015

Hlasování
k bodu č.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J. Bouzková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
F. Doležal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I. Doležal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Ertl * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
S. Filáková  * * * * * * * * * Z * * * * * * * * * *
R. Chalupa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
B. Jančík * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. John * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O. Kada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P. Moravec * * * * * * * * * Z * * * * * * * * * *
M. Pour * * * * Z * * * * * * * * * * * * * * *
J. Sezima * * * * * * * Z * * * * * * * * * * * *
P. Sieber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Stuchlíková * * * * * * * * * Z * * * * * * * * * *
A.Svoboda * * * * Z * * * * * * * * * * * * * * *
I. Šedivá N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
V. Šmatolán * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Toušová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L. Vorlová N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
R. Vrťátko * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Winter * * * * * * * * * Z * * * * * * * Z * *
Schváleno? A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

* Pro   /    * Proti   /   Z Zdržel(a) se    /  N  Nepřítomen/Nepřítomna

Bod číslo 1 — Organizační zajištění jednání Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 2 — Program jednání Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 3 — Zpráva ze zasedání Rady města Hořice.
Bod číslo 4 — Plnění usnesení ze Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 5 — Jmenování zástupce a náhradníka zástupce města Hořice na řádné valné hromadě VOS, a.s.
Bod číslo 6 — Zprávy OV Březovice, Chlum, Libonice.
Bod číslo 7 — Zpráva o školství v Hořicích ve školním roce 2014/15 — mateřské, základní a střední školství.
Bod číslo 8 — Žádost o finanční dar — město Miletín.
Bod číslo 9 — Plán kontrol kontrolního výboru na rok 2015.
Bod číslo 10 — Snížení energetické náročnosti ZŠ Komenského Hořice.
Bod číslo 11 — Městská nemocnice Hořice — vyřazení sterilizátoru STARCLAVE 160 B.
Bod číslo 12 — Návrh rozpočtu města Hořice na rok 2015 a rozpočtový výhled 2016-2018.
Bod číslo 13 — Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Pod Lipou.
Bod číslo 14 — Snížení energetické náročnosti MŠ Husova ul. Hořice.
Bod číslo 15 — Zrušení předkupního práva u pozemků v ulici Karla Kofránka — Vyhlídalovi (lokalita Šalounova).
Bod číslo 16 — Plnění investičních akcí k 31. 1. 2015.
Bod číslo 17 — Koupě pozemku p.č. 1403/18 dle GP č. 2797-76/2012 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší v lokalitě zahrad u řadových domů č.p. 1600 — 1603 v ul. Věnceslavy Lužické.
Bod číslo 18 — Směna pozemků v lokalitě ul. Jana Štursy za RD č.p. 2107 a pozemku v lokalitě ul. Riegrova „před hračkárnou“ v Hořicích.
Bod číslo 19 — Zpráva o činnosti Městské policie Hořice.
Bod číslo 20 — Zpráva o bezpečnostní situaci v území Obvodního oddělení Policie ČR Hořice.

Detailnějsí popis jednotlivých bodů zasedání Zastupitelstva z 2.3.2015


Účast

ucas-80-procent

Hlasování zastupitelstva města Hořice -  8.12.2014

Nejdůležitější bod zasedání - Plnění rozpočtu města Hořice k 31.10.2014,
včetně rozpočtu peněžních fondů a prognóza plnění k 31.12.2014

Hlasování
k bodu č.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
J.Bouzková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Z
F. Doležal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I. Doležal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Ertl * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
S. Filáková  N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
R. Chalupa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
B. Jančík * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. John N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
O. Kada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Z * *
P. Moravec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Pour * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Sezima N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
P. Sieber N N * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Stuchlíková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A.Svoboda * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I. Šedivá N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
V. Šmatolán * * * * * * * * * * * * * * * * * * N * * * * * *
J. Toušová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L. Vorlová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
R. Vrťátko * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Winter * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Schváleno A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

* Pro   /    * Proti   /   Z Zdržel(a) se    /  N  Nepřítomen/Nepřítomna

Bod číslo 1 — Organizační zajištění jednání Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 2 — Program jednání Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 3 — Zpráva ze zasedání Rady města Hořice.
Bod číslo 4 — Plnění usnesení ze Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 5 — Jmenování členů osadních výborů Zastupitelstva města Hořice.
Bod číslo 6 — Jmenování finančního a kontrolního výboru.
Bod číslo 7 — Kontokorent k základnímu běžnému účtu pro rok 2015.
Bod číslo 8 — Plnění rozpočtu města Hořice k 31.10.2014, včetně rozpočtu peněžních fondů a prognóza plnění k 31.12.2014.
Bod číslo 9 — Úpravy rozpočtu města Hořice.
Bod číslo 10 — Provedení rozpočtových opatření v prosinci 2014.
Bod číslo 11 — Pravidla rozpočtového provizoria.
Bod číslo 12 — Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu města na rok 2015.
Bod číslo 13 — BAK stavební společnost a.s. — termín zahájení výstavby v ulici Brejníkova.
Bod číslo 14 — Osobnost města Hořice roku 2014.
Bod číslo 15 — Harmonogram jednání Zastupitelstva města Hořice na rok 2015.
Bod číslo 16 — Dotace z výzvy 22 (ICT).
Bod číslo 17 — Ukončení pořizování Změny č. 12 ÚPSÚ Hořice.
Bod číslo 18 — Plnění investičních akcí k 31.10.2014.
Bod číslo 19 — Kupní smlouva se spol. RWE GasNet,s.r.o. na plynovod Maixnerova ul. Hořice.
Bod číslo 20 — Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem — stavební parcela č. 3012/1 a budova č.p. 2176 (okály za Domovem pro seniory).  
Bod číslo 21 — Systém náležité péče v městských lesích.
Bod číslo 22 — Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1149/2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona
Bod číslo 23 — Koupě pozemku p.č. 545/25 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší v lokalitě ul. Macharova před domem č.p. 1343 v Hořicích.
Bod číslo 24 — Vyhodnocení činnosti výborů a komisí za rok 2014.
Bod číslo 25 — Schválení dalšího člena zastupitelstva k provádění občanských svatebních obřadů.

Detailnějsí popis jednotlivých bodů zasedání Zastupitelstva z 8.12.2014


Účast zastupitelů
 zastupitelstvo-horice-ucast-100-procent

 Hlasování zastupitelstva města Hořice -  5.11.2014

Nejdůležitější bod zasedání - Volba vedení města Hořice

Hlasování
k bodu č.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J. Bouzková * * * * * * * * * * * * * *
F. Doležal * * * * * Z Z Z Z * * * * *
I. Doležal * * * * * * Z * * * * * * *
M. Ertl * * * * * * * * * * * * * *
S. Filáková  * * * * * Z Z Z Z * * * * *
R. Chalupa * * * * * * * * * * * * * *
B. Jančík * * * * * * * * * * * * * *
J. John * * * * * Z Z Z Z * Z * * *
O. Kada * * * * * * * * Z * Z * * *
K. Kašparovský * * * * * * * * * * * * * Z
M. Pour * * * * * * * Z * * * * * *
J. Sezima * * * * * * * * * * * * * *
P. Sieber * * * * * * * * * * * * * *
M. Stuchlíková * * * * * Z Z Z Z * * * * *
A.Svoboda * * * * * Z * * * * * * * *
I. Šedivá * * * * * Z Z Z Z * Z Z * *
V. Šmatolán * * * * * * Z * Z * * * * *
J. Toušová * * * * * * * Z * * * * * *
L. Vorlová * * * * * * * * * * * * * *
R. Vrťátko * * * * * * * * * * Z * * *
J. Winter * * * * * * * * * * * * * *
Schváleno? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

* Pro   /    * Proti   /   Z Zdržel(a) se    /  N  Nepřítomen/Nepřítomna

Bod číslo 1 — Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Bod číslo 2 — Schválení programu ustavujícího zastupitelstva.
Bod číslo 3 — Určení počtu místostarostů.
Bod číslo 4 — Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích).
Bod číslo 5 — Určení způsobu volby starosty a místostarostů.
Bod číslo 6 — Volba starosty.
Bod číslo 7 — Volba 1. místostarosty.
Bod číslo 8 — Volba 2. místostarosty.
Bod číslo 9 — Volba členů rady městského zastupitelstva.
Bod číslo 10 — Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
Bod číslo 11 — Volba předsedy finančního výboru.
Bod číslo 12 — Volba předsedy kontrolního výboru.
Bod číslo 13 — Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů  zastupitelstva
Bod číslo 14 — Neslučitelnost funkcí Mgr. Kamila Kašparovského.

Detailnějsí popis jednotlivých bodů zasedání Zastupitelstva 5.11.2014


Nejnovější zprávy

Zprávy policie, hasiči