Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Město Hořice se účastnilo vypsané výzvy evropských dotací, s projektem „Cesta kamene“ a se svoji žádostí uspělo. Velkým úspěchem je fakt, že projekt "Cesta kamene" získal nejvíce bodů a byl ohodnocen jako nejkvalitnější v dané výzvě.

Projekt „Cesta kamene“ je investiční a propagační projekt, který vytváří unikátní síť turistických tras, která povede mezi městy Hořice na české a Strzegom na polské straně. Město Hořice je vedoucím partnerem projektu, město Strzegom pak hlavním partnerem na polské straně. Projektu se dále jako partneři účastní sdružení Podzvičinsko a polská města Świdnica a Dobromierz. Turistické trasy povedou po stávajících komunikacích a budou proznačeny informačními tabulemi s QR kódy. Propojí významné kulturní a přírodní památky spojené s tématikou kamene v regionu Podkrkonoší a Dolní Slezsko. Cílem je propagace a lepší zpřístupnění těchto míst s cílem zvýšení turistického ruchu v uvedených regionech.

 

Významnou součástí projektu jsou investiční aktivity. Jde především o rozsáhlou rekonstrukci a zatraktivnění muzea v Hořicích, které kromě rozšíření a modernizace expozičních prostor nabídne také multimediální česko-polskou místnost vybavenou moderními interaktivními prvky a lapidárium soch, které bude umístěno na dvoře. Celý objekt bude mít bezbariérový přístup. Muzeum tak dostane silný a potřebný impuls nejen z hlediska aktivit, které bude hrát v uvedeném projektu, ale také pro posílení své role klíčové kulturní instituce města Hořice. Obdobné investice proběhnou také v Polsku (vznik obdobné multimediální místnosti a venkovního výstavního prostoru ve Strzegomi a rekonstrukce historických kamenných kašen ve Świdnici).

Doba realizace projektu je od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019 a plánované výdeje pro Hořice jsou okolo 27 milionů Kč (získaná dotace činí 90%). Projekt vytváří předpoklady pro další spolupráci s polskými partnery. Již v tuto chvíli je schválen mikroprojekt na rozšíření Slavností hořických trubiček a Festivalu krásných umění v roce 2017. Další projekty jsou ve fázi hodnocení. Daří se nám tedy nejen rozšiřovat spolupráci s polskými partnery, ale díky této spolupráci také získávat finanční prostředky pro kulturu a cestovní ruch v našem městě kamenné krásy.

V této souvislosti dochází k uzavření Městského muzea Hořice, pro veřejnost od 9.1.2017

Zdroj: horice.org

Více info o projektu na http://horice.org/revitalizace-muzea-je-sou-asti-projektu-cesta-kamene-foto/d-6969

muzeum-horice-rekonstrukce.jpg