Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Včerejší článek o lávce, zda opravdu bude, či nebude (čtěte zde), vyvolal u řady diskutujících otázky ohledně dotací. Rada města Hořice, přiděluje každoročně několik individuálních dotací na různé sportovní a kulturní činnosti. Žádost si může podat vlastně skoro každý. Ať jde již o pořadatele dětských dnů, společenských setkání, sportovních klání.... Nemají se ale občané města Hořice o těchto akcí dozvědět? Na posledním zasedání Rady města Hořice, byla přidělena dotace ve výši 15.000 Kč, na pořádání Mistrovství Královéhradeckého kraje v drezuře, které se uskuteční v Hořicích dne 10.6.2017.

 

Proč ale není tato akce zapsána v kalendáři města Hořice? Nikde není žádný plakát, či pozvánka pro občany, ať se přijdou podívat na sportovní výkony? Když to stálo městskou kasu 15.000 Kč? Na jednu stranu částka zanedbatelná, na druhou nikoliv. Pokud si uvědomíme, že Rada města "rozdá" takovýchto dotací několik za rok. V podmínkách dotace není nikde zakotvena povinnost žadatele o akci vyrobit nějakou zprávu, dodat fotky, pozvat občany města Hořice.... je to tak dobře? To ať si každý posoudí sám. Navíc toto není první případ udělené dotace, o jejímž využití se občané nedozví absolutně nic, jak byla či nebyla využita, ale stačí se občas začíst do zápisů z Rady města Hořice. Město Hořice žadatelům "rozdává" peníze daňových poplatníků a občanů města, proč si tedy také nenadiktuje podmínky, za jakých se přidělení může podařit?

Za takových 15.000 Kč jde udělat krásnou dětskou prolézačku, nebo zaplatit školkám dětský výlet... a pokud si sečtete takovéto dotace za celý rok... není na čase je vynakládat trochu účelněji?

 

Citace z webu města Hořice - www.horice.org

RM/16/13/2017 - Žádost o "individuální" dotaci z rozpočtu města Hořice - Jezdecký klub Jeřice, z.s.

    Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 1
    Rada města Hořice
        I.  s c h v a l u j e
            individuální dotaci ve výši 15.000 Kč Jezdeckému klubu Jeřice, z.s. na částečnou úhradu nákladů, spojených s pořádáním Mistrovství Královéhradeckého kraje v drezuře, které se uskuteční v Hořicích dne 10.6.2017.
            předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
        II.  u k l á d á   Aleši Svobodovi, starostovi, podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hořice.

repro foto weby pořadatelů

jezdecke-zavody-10-6-2017-1.jpgjezdecke-zavody-10-6-2017.jpgjak-se-rozdavaji-dotace.jpg

Tomáš - Hořičák.cz