Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Občanská poradna v Hořicích poskytuje poradenství v oblasti právní, sociální, zaměstanecké, bydlení a mezilidských vztahů pro osoby v tísni, sociálně vyloučené nebo s jinými problémy. Služby jou bezplatné, nezávislé a diskrétní.

 

Občanskou poradnu mohou navštívit lidé, kteří potřebují řešit svou tíživou životní situaci a nedokážou to vlastními silami. Poradna se pak stává především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Je pro klienty zázemím, které jim nabízí bezplatnou, důvěrnou a nestrannou pomoc. Poradna mimo jiné zajišťuje, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby. Snaží se podporovat sociální začlenění klienta a chránit ho před sociálním vyloučením. Role poradny je významná zejména vzhledem ke zranitelnějším skupinám populace (např. osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, národnostní menšiny apod.).

            Bližší informace o poradně se můžete dozvědět na internetové adrese http://dk.charita.cz/op

Občanská poradna HOŘICE

Poskytuje občanům: bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální, pracovně právní, bydlení a mezilidských vztahů.

  Bývalá poliklinika 2 (naproti Speciální škole), Husova 321

  Telefon: 493 592 026

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Středa

8:00 - 12:00

Zřizovatel: Farní Charita Dvůr Králové nad Labem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

 

Poslání:

Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové nad Labem poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít.

Poskytnuté poradenství je zaměřené na nalezení možných řešení, podporu a pomoc klientovi.

Cílem služby je:

 • klient, který se orientuje ve své situaci
 • klient, který zná možná řešení a ví, jak je použít

Cílová skupina:

 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů:

 • od 16 let

Kapacita:

 • 2 klienti v daný okamžik (1 klient v OP Dvůr Králové, 1 klient v dalším místě poskytování služby)
 • 1 klient v daný okamžik (OP Jaroměř, OP Hořice)

Zásady občanských poraden Farní charity Dvůr Králové nad Labem

 • nestrannost – poradce je nestranný - eliminuje své názory, postoje, hodnoty, nabízí klientovi varianty řešení, dává mu prostor, aby se mohl sám rozhodnout, toto rozhodnutí respektuje. Je nestranný i v případě konfliktu osoby ve vztazích (např. klient nadává na své příbuzné).
 • individuální přístup – poradce přistupuje ke každému klientovi dle jeho individuálních potřeb, vychází z jeho možností a schopností.
 • anonymita – klienti v OP vystupují anonymně. Poradce jedná diskrétně, je vázán mlčenlivostí a považuje všechna sdělení klientů za důvěrná.

Na OP se můžete obrátit v těchto oblastech:

 • Soc.dávky a pomoc (např. SSP, hmotná nouze)
 • Pojištění (např. důchodové, nemocenské)
 • Bydlení (např. oblast nájmu)
 • Rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvod, problémové soužití)
 • Pracovněprávní
 • Majetkoprávní (např. spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví)
 • Finanční problematika (např. dluhy, exekuce, oddlužení)
 • Právní systém (např. vysvětlení textu usnesení soudu)
 • Ostatní  

OP poskytuje informace, rady, pomoc:

 • Informace: jsou konkrétní, obecně platné (např. citace ze zákona)
 • Rada: je to informace, která je převedena do konkrétní situace člověka
 • Pomoc: je to praktická činnost v prostorách poradny (např. vyplnění formuláře)

Během poradenského rozhovoru Vám můžeme např. domluvit schůzku na městském úřadě, úřadě práce, intervenčním centru, policii, soudu, ČSSZ, OSSZ apod., můžeme předat kontakt nebo domluvit schůzku u dalších organizací, které umí řešit část Vaší zakázky, můžeme Vám pomoci při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za Vaší přítomnosti, mapujeme Vaši situaci, pokud to řešení případu vyžaduje, a tím zjišťujeme, zda Vám může pomoci někdo z blízkého okolí.