Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

V sobotu 20. května 2017 zorganizoval Klub českých turistů Ostroměř svou tradiční akci - pochod a cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha. Celý třetí květnový týden bylo slunečno s maximálními teplotami okolo 24 °C, ale pouze v sobotu bylo zataženo, větrno a teplota se pohybovala do 20 °C. I přes tuto mírnou nepřízeň se vydalo na 42. ročník pochodu 250 turistů a na 19. ročník cyklotrasy 70 cyklistů.


Pro pěší účastníky pochodu byly připraveny trasy v délkách 4, 7, 12, 20 a 30 km (mapa pěších tras 4, 7 a 12 km). Trasa 4 km nesla označení kočárková, avšak tuto trasu nikdo z účastníků nevyužil. Maminky s kočárky prokázaly svoji zdatnost, protože většina si zvolila trasu dlouhou 12 km. Trasa vedla na Libín, následně stoupala přes celou stejnojmennou osadu a lesní cestou až na Chloumky. Sestup po silnici do Holovous a po Holovousově naučné stezce do Hlásku už byl jistě pro všechny účastníky nenáročnou částí pochodu. Letos všechny trasy byly naplánované na sever nebo východ od Ostroměře. Tradiční trasa 7 km vedla k penzionu Sluníčko na Libíně, kde zároveň byla kontrola. Dvě delší trasy, 20 a 30 km (mapa pěších tras 20 a 30 km), vedly taktéž přes osadu Libín a pokračovaly do Šárovcovy Lhoty, kde majitel staré kruhové cihelny, Ing. arch. Martin Pour, umožnil prohlídku této technické památky, kterou se svém volném čase a ze svých finančních prostředků rekonstruuje. Trasa 30 km pokračovala do Lázní Bělohradu a okolo kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách pokračovala na rozhlednu Hořický chlum.
Jako každoročně na pochod přijde mnoho rodičů či prarodičů s dětmi, a tak i letos bylo na trasách 4, 7 a 12 km v lese nad Ostroměří připraveno několik stanovišť pro nejmenší. Děti měly například sestavit velké puzzle s domácími mazlíčky, trefovat se do klobouku Boba a Bobka či házet šišky na mamuta. Za úspěšné zvládnutí jim náležely odměny v podobě bonbónů, lízátek a otištěných razítek.
Cyklistům byly nabídnuty trasy v tradičních délkách 25, 35 a 50 km (mapa cyklotras). Protože v sobotu a neděli v Hořicích probíhal motoristický závod 300 zatáček Gustava Havla, tak jsme museli zajistit, aby se veškeré trasy vyhnuly Hořicku. Nejkratší trasa 25 km byla i nejméně náročná z hlediska převýšení, protože vedla přes Chomutice, Třtěnici do Konecchlumí a pokračovala do Mlázovic a Mezihořským údolím do cíle u základní školy. Příznivci kola na trasách 35 a 50 km měli náročnou partii na začátku svého putování, protože museli vyšlapat od železničního přejezdu u Šárovcovy Lhoty přes Libín na Chloumky, pokračovali sjezdem do Holovous a další stoupání absolvovali přes Chodovice na Chlum.
Všichni ví, že s pochodem či putováním na kole je spojen sportovní výkon, poznání okolí, zábava, relaxace, ale také příjemné občerstvení, tudíž provozovatelé hostince U Krejčů v Holovousích, U Patřínů v Konecchlumí a v restauraci Radnice v Mlázovicích měli otevřeno již od dopoledních hodin.
Jako každoročně je startem i cílem naší turistické akce budova Základní školy Eduarda Štorcha, ke které přišli či přijeli účastníci z Ostroměře a okolí, ale i z dálky, např. z Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Liberce, Brna, Trutnova, Čelákovic, Železného Brodu, Jilemnice, Nepolis, Nové Paky.
Do zhodnocení pochodu každoročně patří zjišťování nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu nebylo jinak.

Více info na http://www.kct-ostromer.wz.cz

Počty účastníků na jednotlivých trasách:
trasa  / počet účastníků

kočárková 4 km  /  0
7 km / 93
12 km  / 107
20 km / 37
30 km / 13
celkem pěší  / 250
cyklotrasa 25 km / 32
cyklotrasa 35 km / 30
cyklotrasa 50 km / 8
celkem cyklo  /70
celkem / 320


Do zhodnocení pochodu patří každoročně zjišťování nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu nebylo jinak.

Nejmladší účastníci:
Andrea Koubková z Nevrátic - 12 km
Barbora Černá z Hořic - 12 km
Tadeáš Novotný z Prahy - 7 km
Josef Souček z Hořic - 12 km
Justýna Pakostová z Ostroměře - 7 km
Terezka Bednářová ze Skochovic - 7 km
Filip Kramule z Hořic - 7 km
Nikolaj Jermakov z Brna - 7 km

Nejstarší účastníci:
Hana Němcová z Ostroměře - 7 km
Stanislav Vojtíšek z Ostroměře - 7 km
Zdeněk Hofman z Lázní Bělohrad - 12 km
Vladimír Franců z Jičína - 12 km
Jiřina Prokopcová z Nové Paky - 12 km
Otto Nevěčný z Hradce Králové - cyklo 25 km
Na startu obdržel každý účastník mapku s vyznačenou trasou, sušenku a překvapení letošního ročníku pochodu - reflexní přívěšek s vyobrazením smajlíka. V cíli byl pro každého připraven pamětní list s kresbou Gregorova hostince na Libíně od regionálního malíře Oskara Teimera a pohlednici Ostroměře.

Závěrem zbývá jen dodat, že akce se turistům a cyklistům líbila a přislíbili účast i příští rok.
V sobotu 19. května 2018 oslavíme již 43. ročník pochodu a 20. ročník cyklotrasy.
Přijďte, přijeďte, těšíme se na vás.

pochod2017_01.jpgpochod2017_02.jpgpochod2017_03.jpgpochod2017_05.jpgpochod2017_07.jpgpochod2017_08.jpgpochod2017_09.jpgpochod2017_10.jpgpochod2017_11.jpgpochod2017_12.jpgpochod2017_13.jpgpochod2017_14.jpgpochod2017_15.jpgpochod2017_16.jpgpochod2017_17.jpgpochod2017_18.jpgpochod2017_19.jpgpochod2017_20.jpgpochod2017_21.jpgpochod2017_22.jpgpochod2017_23.jpgpochod2017_24.jpgpochod2017_25.jpgpochod2017_26.jpgpochod2017_27.jpgpochod2017_28.jpgpochod2017_29.jpgpochod2017_30.jpgpochod2017_04.jpgpochod2017_06.jpg