Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dne 3. listopadu 2016 studenti 6. G Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice zúčastnili didaktické vycházky po Hradci Králové, kterou pro ně připravili studenti katedry historie Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dle předešlé dohody byla vycházka zaměřena na dobu husitskou a na dobu národního obrození.  Začátek procházky byl u budovy FF UHK  zhruba v 9,15 hod., konec celé akce zhruba v 11,40 hod.


U fakulty byli gymnazisté přivítáni jedním ze studentů univerzity a poté rozděleni do čtyř skupin po šesti či pěti studentech. Odtud se vydali se skupinou průvodců -  zhruba deseti vysokoškoláků na didaktickou procházku po Hradci Králové, kde se na deseti stanovištích seznámili s dějinami místa či osobnostmi, které se nějakým způsobem k tomuto místu vážou. Každé stanoviště měl na starosti jiný vysokoškolský student. Na stanovištích studenti soutěžili v různých aktivitách, vítězné družstvo získalo za úspěšné řešení či první místo zlaťák. První stanoviště bylo u Sboru kněze Ambrože. Studenti se dozvěděli o této významné osobnosti z doby husitské, o knězi Ambrožovi, a po skládání puzzle husitských myšlenek (čtyř pražských artikulů) se pokusili o jejich vysvětlení. Druhým stanovištěm bylo Gymnázium J. K. Tyla, kde se uskutečnila vzpomínka na tohoto významného obrozeneckého dramatika, novináře a spisovatele, studenti řešili přesmyčku a otázky týkající se života J. K. Tyla včetně vzniku naší národní hymny. Třetím zastavením byly Jiráskovy sady, kde si studenti připomněli významného českého spisovatele Aloise Jiráska, který ve svých dílech zachytil dobu husitskou i dobu národního obrození. Studenti zde řešili tajenku a výsledkem byl název Jiráskova rodiště – město Hronov.
Jednou z dalších zastávek byla katedrála sv. Ducha, kde si gymnazisté vyslechli přednášku o vzniku katedrály a snažili se uhádnout významné osobnosti spjaté s Hradcem Králové pomocí indicií (Jan Žižka) a pomocí pořadí písmen v abecedě (Jan Rokycana). Další zastávka byla na Velkém náměstí, kde se studenti dozvěděli další zajímavosti o národním obrození a hádali význam purismů, slov, kterými se obrozenci pokoušeli nahradit například germanismy atd. Zajímavou zastávkou bylo i Klicperovo divadlo, kde se uskutečnila přednáška o divadle v době NO, představení Klicperova divadla a jeho tvůrců, přiřazování divadelních her a jejich autorů. U pomníku L. J. Pospíšila studenti vyslechli přednášku o L. J. Pospíšilovi a o městských hradbách spolu se vzpomínkou na Bitvu na Chlumu (1866), jejíž výročí jsme si letos připomínali. Posledními zastávkami byl pomník Jana Žižky a muzeum. Na těchto stanovištích studenti četli staré texty z doby husitské a také se dozvěděli něco o historii muzeí u nás. V budově univerzity potom proběhlo závěrečné vyhodnocení celé akce. Nejlepší družstvo s největším počtem zlaťáků získalo malou odměnu.
Akce byla velmi příznivě přijata studenty.  To, že je prováděli jen o něco starší kolegové, bylo pro studenty zajímavé a přitažlivé. Studenti, kteří tato témata na vyšším stupni gymnázia zatím neprobírali, si uvědomili, že si řadu věcí pamatují z nižšího gymnázia či z jiných vyučovacích předmětů (např. z českého jazyka), čímž si upevnili mezipředmětové vztahy, a že řadu otázek si také dokážou odvodit sami logickou úvahou. Celá akce byla proto dobrou motivací před probíráním těchto témat.  Byl to velmi dobrý přínos k rozšíření znalostí nejen regionálních dějin, ale vlastně i dějin národních. Jako vyučující jsem byl rád, že jsem se se svými studenty mohl této akce zúčastnit a i sami studenti didaktickou vycházku hodnotili kladně.  Jeden ze studentů shrnul za všechny dojem z této akce těmito slovy: „Děkujeme Vám za tuto možnost a těšíme se na další podobnou akci“.
Na závěr děkuji za sebe i za studenty gymnázia paní Mgr. Kapustové i všem zúčastněným studentům historie UHK za profesionálně připravenou velmi poutavou a zajímavou vycházku. PhDr. Jan Tomíček

didakticka-prochazka-po-hradci-kralove-2.jpgdidakticka-prochazka-po-hradci-kralove-1.jpgdidakticka-prochazka-po-hradci-kralove.jpg