Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pokud od června vezete odpad, suť a další materiály do sběrného dvora, bude Vás čekat nemilé překvapení. Došlo k poměrně výraznému skokovému zvýšení cen ukládaného odpadu.

 

Technické služby Hořice tento krok vysvětlují takto "Z důvodu odvozu zeminy, kamení a suti k recyklaci za vyšší cena a do větší vzdálenosti, vstoupil k 1.6.2017 v platnost nový ceník", TS Hořice zároveň žádají občany "nevozte na sběrný dvůr dvě suroviny najednou, pokud musíte vážit každou zvlášť"

sberny-dvur-horice.jpg

CENÍK – SBĚRNÝ DVŮR Hořice - CENY ZA 1 Kg ODPADU CENA BEZ DPH / S DPH

160103 Pneumatiky - osobní - 3,43 / 4,2 Kč
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 - 2,82 / 3,4 Kč
200125 Jedlý olej a tuk ZDARMA
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 - 2,55 / 3,1 Kč
200130 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 - 3,55 / 4,3 Kč
200138 Dřevo - 2,5 / 3,1 Kč
170107 Stavební suti - 1,47 / 1,8 Kč
170904 smíšené stavební a demoliční odpady - 2,04 / 2,5 Kč
170504 zemina, kamení - 1,47 / 1,8 Kč
200307 objemný odpad - 2,042 / 2,5 Kč

NEBEZPEČNÝ
80111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezp.  - 7,55  / 9,1 Kč
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje - ZDARMA
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje - ZDARMA
150110 Obaly znečištěné či obsahující zbytky nebezp. Látek - 7,55 / 9,1 Kč
150202 Absorpční činidla, filtr. mat. (včetně olejových), tkaniny,ochranné oděvy - 7,55  / 9,1 Kč
160107 Olejové filtry  - 6,15 / 7,4 Kč
160113 Brzdové kapaliny - 6,55 / 7,9 Kč
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky - 6,55 / 7,9 Kč
160601 Olověné akumulátory - 0,75 / 0,9 Kč
200113 Rozpouštědla - 6,55 / 7,9 Kč
200114 Kyseliny - 5,95 / 7,2 Kč
200115 Zásady - 5,95 / 7,2 Kč
200117 Fotochemikálie - 4,75 / 5,7 Kč
200119 Pesticidy - 9,55 / 11,6 Kč
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25  - 4,25 / 5,1 Kč
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - 7,55 / 9,1 Kč
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky - 6,55 / 7,9 Kč
200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 - 8,55 / 10,3 Kč
200133 Baterie a akumulátory 0,00 200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - ZDARMA
200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky - 8,55 / 10,3 Kč

Ceník ke stažení ve formátu PDF

 

Pro porovnání - starý ceník

stary-cenik.jpg