Info z radnice

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Hořice, obor stavební - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje) do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. do 16. 6. 2016 připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Číst dál...