Volby do zastupitelstva 2014

Podívejte se na kandidující strany pro volby do zastupitelstva města Hořice pro rok 2014

Na zasedání zastupitelstva konaného dne 5.11.2014 se podařilo zvolit díky veřejnému hlasování nové vedení města Hořice a to ve složení:

starosta - Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj)
1. místostarosta - Ivan Doležal (ODS)
2. místostarosta - Ing. arch. Martin Pour (Hořičtí patrioti s podporou TOP09)

Do vedení kontrolního a finančního výboru byl zvolen Roman Vrťátko a Ing. Iva Šedivá

 svoboda-ales-starosta  dolezal-ivan-mistostarosta  pour-martin-mistostarosta  vrtatko-roman-predseda-financniho-vyboru  sediva-iva-predsedkyne-kontrolniho-vyboru
starosta města 1. místostarosta  2. místostarosta  Předsesa finančního výboru Předsesa kontrolního výboru 
Aleš Svoboda Ivan Doležal Ing. arch. Martin Pour Roman Vrťátko Ing. Iva Šedivá

Doplněno o zápis z hlasování zastupitelstva.

Číst dál...


Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsoby volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
 5. Diskuse

Silné veřejné mínění a nespokojenost hořických občanů s návrhem složení nového vedení města přinutily zástupce hnutí Šance pro rozvoj a Hořických patriotů usednout znovu k jednacímu stolu. Rozhodli jsme se více respektovat výsledky voleb v Hořicích. Došlo k vypovězení koaliční dohody mezi ČSSD, Šancí pro rozvoj, Hořickými patrioty a ANO 2011. V současné době jednáme o pokračování stávající koalice ODS, Šance pro rozvoj a Hořických patriotů. Jednání jsou na dobré cestě a momentálně se dolaďují již pouze detaily nové dohody.

Aleš Svoboda - Šance pro rozvoj

Ing. arch. Martin Pour - Hořičtí patrioti

Zdroj: www.sanceprorozvoj.czPokud je pravda to, co se po Hořicích šušká, chtěla vítězná ODS jednat napříč politickým spektrem tak, aby měla se svojí koalicí většinu v 21 členném zastupitelstvu. To samé se stalo i u Šance pro rozvoj (která zřejmě vymyslela koalici s ČSSD a HT09 a postem Ivy Šedivé jako starostky). Nabízelo se tedy vytvoření hned několika modelů koalic. ODS jako vítěz voleb by měla dostat první šanci sestavit nějakou fungující koalici, ať už ve formě například ODS+ŠPR+HT09, ODS+ŠPR+ČSSD nebo takovou, která neodporuje stranickým regulím, a takovou, u které nepůjde program stran moc proti sobě. Po přihlédnutí k volebnímu výsledku, kdy si občané Hořic „zvolili“, že chtějí, aby dále pokračovala současná koalice, nastává otázka proč tedy nepokračovat v koalici současné s nějakou případnou změnou? Diskutující na fórech a webech i toto řešení navrhují a nezdá se být to řešením špatným. A nebo naopak proč nemít v Hořicích širokou koalici složenou ze všech zvolených stran?

Číst dál...