Sdílet

Po úspěšné žádosti o dotaci na „Nádoby k rodinným domům města Hořice“ bude hořická radnice disponovat 200 ks nádob na papír o objemu 240 litrů a 300 ks o objemu 120 litrů, 200 ks nádob o objemu 240 litrů na plast a 300 ks o objemu 120 litrů a 50 ks nádob na bioodpad. Tyto nádoby dodavatel dodá ve dvou etapách. První zásilka dorazí do 15.2.2020 a druhá do 1.3.2020.

Majitelé nemovitosti spadající pod město Hořice a jeho městské části (Dachova, Doubrava, Březovice, Chvalina, Libonice, Chlum a Hrachovec) mohou v termínu od 6.1.2020 žádat o přidělení nádob na tříděný odpad na elektronické adrese MěÚ Hořice:      e-podatelna@horice.org

Žádost musí obsahovat adresu majitele, datum narození, telefon, popř. e-mailovou adresu. Pokud nemáte e-mail, zastavte se v Městském informačním centru na náměstí, kdy Vám pracovníci ochotně pomohou. Podklady poslouží k vypracování smlouvy o výpůjčce a následném darování dle občanského zákoníku. Nádoby na tříděný odpad budou předávány zájemcům v období po 15.2.2020 v Technických službách Hořice, na sběrném dvoře. O podrobnostech předání budou zájemci ještě podrobněji informováni.

Proč požádat o přidělení nádob na tříděný odpad? S největší pravděpodobností bude od poloviny roku 2020 zaveden 14-ti denní svoz komunálního odpadu. Pro možnost důkladnějšího a pohodlného třídění umožní město svým občanům, kteří mají prostory pro umístění těchto nádob, třídění přímo u svých nemovitostí. Dalším krokem radnice bude posílení sběrných hnízd novými nádobami na tříděný odpad.

Zdroj: RNDr. Jiří Kopáček, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Hořice