Sdílet

V hledáčku mají bezpečnost na stěžejních komunikacích 

 

Bezpečnost a plynulost dopravy na stěžejních a dopravou vytížených komunikacích okresu Jičín s nejrozsáhlejší sítí komunikací v kraji o délce téměř 900 km začínají počínaje dnešním dnem hlídat policisté nově vzniklého dálničního oddělení v Hořicích. A nejen ji. Zaměří se samozřejmě také na dohled nad veřejným pořádkem jak na Hořicku, tak i v širším okolí. 

Podobně jako vloni v Jaroměři, bylo dnes uvedeno do provozu v Hořicích dálniční oddělení, jehož prioritou je do doby dokončení dálnice zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na stávajících frekventovaných páteřních komunikacích protínajících předmětné území. Konkrétně se jedná o silnici I/35 vedoucí v těsné blízkosti Hořic, ale dále také i o komunikaci I/16, kterou využívají například turisté pro své cesty do Krkonoš, ale i lidé mířící také za prací do Mladé Boleslavi. Jedná se o důležité silnice s mezinárodním významem přinášející znatelnější problémy zejména obcím, jejichž teritoriem prochází a jsou se značným podílem mezinárodní nákladní dopravy. Úkolem policistů sloužících na novém dálničním oddělení, které by mělo začít fungovat v Hořicích na podzim letošního roku, bude samozřejmě také dohled nad veřejným pořádkem. O vzniku dálničního oddělení v Hořicích jsme v květnu 2021 informovali zde: https://www.policie.cz/clanek/v-horicich-se-usidli-dalnicni-policiste.aspx 

„Zdejší dálniční oddělení tu bude fungovat dočasně, s ohledem na vývoj a postup budoucí stavby dálnice D 35 by měli policisté poté přesídlit do nového dálničního oddělení, které by mělo následně sídlit v Chomuticích a mělo by být již součástí nově vybudované dálnice. Ale již nyní tu vzniklo důstojné zázemí pro naše policisty, kteří tak mohou občanům v tomto území zajišťovat nad rámec současného výkonu služby bezpečnost a samozřejmě dohlížet na dopravně zatížené komunikace. Za vstřícný přístup při zřizování zázemí pro policistky a policisty patří velké poděkování městu Hořice,“ uvedl k otevření dálničního oddělení Hořice ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. Petr Petřík.

Umístění pracoviště pokryje v tomto teritoriu pružněji a komplexněji výkon služby. Zvýší se akceschopnost dopravní policie nejenom na páteřních komunikacích I/35 a I/16 či například na komunikaci vedoucí na Lázně Bělohrad, ale v celém regionu. Dojde tak ke zlepšení situace v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na nově zřízeném dálničním oddělení v Hořicích by mělo v budoucnu vykonávat službu až 15 policistů v nepřetržitém provozu, kteří budou disponovat odpovídající technikou dílem v civilním a dílem v „policejním“ provedení. Zprvu jim ve výkonu služby budou připraveni pomoci policistky a policisté z dálničních oddělení Pravy a Jaroměř. O technice pro vloni zprovozněné dálniční oddělení Jaroměř jsme psali zde: https://www.policie.cz/clanek/nova-technika-pro-dalnicni-oddeleni-jaromer.aspx

Policejní hlídky nově vzniklého dálničního oddělení budou ve svých vozidlech disponovat automatizovaným externím defibrilátorem a budou připravené ho kdykoliv v praxi použít. Policisté bývají totiž mnohdy první, kteří mohou v nouzi tuto pomoc poskytnout. Více jsme psali zde: https://www.policie.cz/clanek/policie-v-projektu-first-responder.aspx

zdroj: PČR